Husmenighet.no

 Den røde tråden

rod-long-DRgrzQQsJDA-unsplash.jpg
 

Bibelen består av 66 bøker med 1189 kapitler, som tar opp mange temaer. Hvordan kan vi vite hva det viktigste er?

I evangeliene fokuserer Jesus på disse tre temaene:

  • Den store bønnen

  • Det store budet

  • Det store oppdraget

Disse tre temaene blir til sammen en rød, tretvinnet tråd som tåler mye. Hvis vi holder oss fast i denne tråden, vil vi ikke falle. Den røde tråden er en 3-punkts oppsummering av undervisningen til Jesus. La oss se nærmere på disse hovedpunktene!

Målet –
Den store Bønnen

I Fader Vår, som vi finner i Matteus 6, lærte Jesus oss å be: "La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen". Guds plan for denne planeten er god. Han vil at hans rike skal komme til nabolaget vårt, byen vår og landet vårt! Ved å gjøre det Gud vil, drar vi himmelen ned til jorden.

I Romerbrevet skrev Paulus at Guds rike kommer når vi lever et liv fylt av rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd. Når vi lar Gud ta styringa, vil Han forandre hjertene og relasjonene våre, slik at vi kan påvirke lokalsamfunnene våre på en positiv måte.

Ved bønnene og handlingene våre sørger vi for at Guds vilje skjer på jorden. Å bringe himmelen ned til jorden er Guds mål og plan for vår planet.


Motivasjonen –
Det store Budet

I Matteus 22 svarte Jesus på spørsmålet om hvilket bud som var det viktigste. Jesus sa at å elske Gud og å elske naboen din oppsummerer hele Guds ord. Kjærlighet er svaret!

Når vi ser hva ekte kjærlighet er, forstår vi at vi ikke har muligheten til å virkelig elske hverandre. Vi er som månen som ikke har noe lys i seg selv, men som bare kan reflektere lys fra solen. Jesus fortalte oss at vi skulle elske hverandre akkurat som han elsket oss, og det er bare mulig når vi knytter oss til Guds kjærlighet.

Så ingen kan virkelig elske andre mennesker uten å elske Gud først, og ingen kan elske andre uten å først bli elsket av Gud. Guds ubetingede kjærlighet er vår motivasjon.

Måten –
Den store Befalingen

Rett før Jesus forlot jorden, ga han oss et stort oppdrag. Den mest kjente befalingen finner vi i Matteus 28. Men i tillegg gjentok Jesus befalingen på forskjellige måter i evangeliene og i Apostlenes gjerninger. Hvis vi legger disse sammen, ser vi at oppdraget har tre fokusområder:

  1. Vitne om Jesus

  2. Dele evangeliet

  3. Trene nye disipler

Dette er grunnen til at vi trener hver enkelt disippel til å:

  1. Alltid være klar til å fortelle historien din med Jesus på ett minutt

  2. Lære å bruke en illustrasjon for å dele evangeliet på to minutter

  3. Undervise nye disipler i Guds ABC

Vår erfaring er at når vi holder disse tre områdene oppe og gir dem videre til andre, så kobler Gud oss med nye og åpne mennesker. Når Han ser at vi er klare sender han de riktige folkene, som er klare til å motta evangeliet.

Så når nye mennesker tar imot Jesus, vil de bli lært opp til å dele de gode nyhetene med familie og venner, og trent til å bli modne disipler. Multiplisering av disipler er Guds idé, det er måten han vil at hans rike skal komme på. Det kan starte treigt men etter noen generasjoner tar det virkelig av!

Hvordan husker du dette?

Så hvordan kan du huske temaene i den røde tråden? Kanskje litt "Matteusmatikk" vil hjelpe deg?

Matteus 22 + Matteus 6 = Matteus 28