Ta deg en fest!

Tegnebrett 3.jpg
 

 

Historiens klokeste mann sa at ingen ting er bedre for oss enn å nyte livet og unne oss gode dager - midt i vårt strev. (1) - Når jeg bare blir ferdig med dette, skal jeg feire, er det mange som tenker, og utsetter festen. Den gladlynte har stadig fest, sier den kloke. (2) Evnen til å ha det bra under alle forhold, er noe som trenes opp, ikke noe man er født med. (3) Det kommer ikke an på hvordan man har det, men hvordan man tar det! Misnøye er en smittsom sykdom, som det heldigvis fins medisin for. (4) For den nedtrykte er hver dag trist, men den fornøyde gjør hver dag til en fest! (5)

Himmelen hit! Lukas 15 lærer oss mye om Gud. Kapitlet starter med at fariseerne og de skriftlærde kritiserer Jesus for at han tar imot og spiser med syndere. At de kalte ham storspiser og vindrikker, visste han fra før. (6) Som svar forteller Jesus tre historier. Alle tre handler om fest. Både mannen som finner igjen sauen sin, dama som finner mynten, og faren som får tilbake sønnen, inviterer venner og naboer for å feire. Jesus forteller at sånn er det i himmelen også! Med det enorme antallet syndere som vender om på verdensbasis hver dag, skulle en tro at de ville samle opp før de tok en fest. Men nei, i himmelen feirer de hver seier! De gleder seg over hver enkelt synder som snur! (7)

Tid for å danse! Det er lett å få inntrykk av at Gud er mye sint, når vi leser Det gamle testamente. Men Gud er virkelig både glad og lystig. Han var jo bare nødt til å reagere på måten folket Hans oppførte seg på gjennom mesteparten av historien. (8) Men så fort de tok seg tid til å lytte litte grann, nøt han øyeblikket, sang høyt av glede og hoppet av fryd. (9) Da Abraham fikk høre at han skulle bli far på sine gamledager, kastet gamlingen seg ned på bakken og lo. Hva gjorde Gud da? Ba ham kalle gutten Isak, som betyr latter!  
 

1 Forkynneren 3,12: «Jeg skjønte at ingen ting er bedre for dem enn å glede seg og nyte det gode i livet.» 2,24: «Ingen ting er bedre for et menneske enn å spise og drikke og unne seg gode dager midt i alt sitt strev.»

2 Ordspråkene 15,15

3 Filipperne 4,11 (Gunnes): »Jeg har lært å være nøyd under alle forhold.« SVL: »jag har lärt mig att vara lycklig med vad jag har»

4 Filipperne 2,13-16

5 Ordspråkene 15,15 (Goodspeed): "For the miserable man every day is unhappy; But the cheerful man enjoys a perpetual feast." TNIV: oppressed NLT: despondent 

6 Matteus 11,19

7 Lukas 15,7 og 10

8 «Jeg kan ikke la dere gå ustraffet», sier Gud flere ganger i Jeremia. Se 30,11 og 46,28 (NLT): "I will discipline you, but with justice; I cannot let you go unpunished."

9 Sefanja 3,17 (CJB): "He will rejoice over you and be glad, he will be silent in his love, he will shout over you with joy." Ordet rejoice (hebr suws) kan bety hoppe og springe (Gesenius) CEV: "He celebrates and sings because of you" ERV: "He will laugh and be happy" WYC: great happiness" NASB: "with shouts of joy" Moffat: "thrills with joy"