Studér planen!

 


I likhet med Egon Olsen, har Gud en plan. I motsetning til Egon, har Han ingen problemer med å gjennomføre den. (1) Han gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje! (2) Når Gud sier at alt er tima og tilrettelagt, er det virkelig det! (3)

Allerede første gang Gud snakket med menneskene, ga han dem Planen i tre punkter: Multiplisér, fyll jorda og styr! (4) På det tidspunktet hadde Gud allerede kronet dem med herlighet og ære! (5) Ved å multiplisere, fylle jorda med samme type folk som dem selv og rule planeten, skulle jorda bli fylt av Guds bilde, herlighet og styre.

Det idiotiske valget om å høre på slangen i stedet for Gud, endret ikke Planen, bare dem som skulle gjennomføre den. Fallet førte til at folka fikk akutt behov for å bli fiksa. De og alle vi andre måtte reddes, renses og restaureres! Planen ble nå en frelsesplan, og den eneste som kunne frelse oss, var Jesus. (6) Ved å gi livet sitt, forsonte han oss med Gud en gang for alle. (7) Da han sto opp igjen fra de døde, ble han opphavet til en ny rase. (8) Ved hans nåde, har du og jeg fått en enda høyere posisjon enn Adam og Eva, og er kronet med enda større herlighet! (9)Frelsen forandrer den dypest falne synder til en kongelig seierherre med fullmakt til å tjene Guds himmelske plan hele livet! 

Når vi ser all jævelskapen i verden, er det ikke rart at språket som brukes i Bibelen for å beskrive Planen, ofte er litt krigersk. (10) Det er helt logisk at hvis Guds rike skal komme med rettferdighet, fred og glede, må kreftene bak vold, misbruk av småbarn, menneskehandel og utnyttelse av fattige og alt annet svineri konfronteres og bekjempes. (11) Vi får ikke fred og frihet før fiendene knuses og tråkkes ned. (12) Fiendene er selvfølgelig ikke folk, men lyster, tanker og holdninger som driver til onde handlinger. 
 

1 Jesaja 14,27 og 44,26

2 Efeserne 1,11: «han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje.»

3 Se Habakkuk 2,3. Apostlenes Gjerninger 1,7 (The Message): "Timing is the Father’s business." 

4 1. Mosebok 1,28. Bli mange: Multiply i de fleste engelske oversettelser. Styr: legg den under dere. Dere skal råde CEV: "Fill the earth with people and bring it under your control."

5 Salme 8,6

6 Efeserne 1,10 

7 2. Korinterbrev 5,18-19. Efeserne 2,16.

8 p. 1,5: «den førstefødte av de døde» Romerne 8,29 (NTE): "the firstborn of a large family"
1. Pet 2,9. En rekke engelske bibler oversetter det greske ordet genos med rase. You are a chosen race - Dere er en utvalgt rase. 

9 Efeserne 2,6. 2. Korinterbrev 3,10. Romerne 8,30. 

10 Se Jesaja 14,24-26 der planen for hele jorden er beskrevet. 

11 Romerne 14,17. Se også Matteus 12,28 

12 En rekke av tekstene om Guds plan handler om at alle fiender skal legges under Jesu føtter. Efeserne 1,10 viser at Planen er at alt i himmel og på jord skal samles under Jesu styre.