Ekstrem forvandling

Tegnebrett 65.jpg
 


Ekstrem godhet. Ekteparet Bill og Melinda Gates, som selv har gitt bort over to hundre milliarder kroner, prøver å få alle milliardærer i USA til å gi halvparten av sin formue til verdens fattige. (1) I møte med de ekstreme utfordringene planeten vår står overfor, er det stadig flere mennesker som velger å bruke tid og ressurser på å snu situasjonen. Innsatsen fra gode folk utretter store forandringer for et økende antall mennesker. Felles tiltak virker: Antallet ekstremt fattige går ned. Flere får rent vann, færre barn dør og flere får gå på skole. (2) Men det er langt igjen. For endelig å løse fattigdoms-problemet i verden, må det større og mer omfattende endringer til. 

Ekstrem forvandling. I erkjennelse av en åndelig virkelighet, satser stadig flere på Guds godhet. Hvert år tar flere titalls millioner mennesker imot Jesus, og får Guds kjærlighet på innsida. Bibelen beskriver forandringen som skjer når vi blir kristne, som en ekstrem forvandling. (3) Vi blir født på ny, får nye hjerter og Guds egen Ånd inni oss. Alt det gamle er tatt bort. Vi har blitt nye mennesker, med ny natur. (4) Skal denne indre forandringen føre til et totalt forandret liv, er det imidlertid helt nødvendig at holdningene og handlingene våre kommer på linje med Ånden inni oss. Dette er en daglig prosess, beskrevet i starten av Romerne 12.

Den kristne religionen er dessverre ingen garanti for god moral. Forskeren George Barna konstaterer etter mange års forskning at det i USA ikke er nevneverdig forskjell på presten og resten. (5) Evangeliske kristne er ikke bedre enn ateister og agnostikere, bare feitere. Noen av landene med høyest antall deltakere på kristne møter, er de mest korrupte. Selv om vi har mange sterke eksempler fra historien på hvordan kristendommen har løftet nasjoner og hele kontinent til et helt nytt nivå, er det også skremmende å se hvor liten positiv effekt kirkemedlemskap og ritualer har på utviklingen av en nasjon. Kristne må bli disipler! Skal kristne bli fredsstiftere i nærmiljøet, må de få opplæring, slik Jesus befalte oss i Matteus 28.

Bibelen forsikrer om at vår skadde planet har en god framtid. Verden skal fødes på ny. Guds rike skal ta over og hele jorda bli fylt av Guds herlighet. Redskapene for denne totale forandringen, er mennesker som ikke bare tror på Jesus, men gjør det han sier. Guds ekstreme forvandling av verden, metamorfosen, skjer når forandringen først har skjedd med oss som disipler og menigheter. (6) Denne ekstreme utviklingen, innenfra og ut, ved Guds Ånd og Guds Ord, gjør oss til Guds rikes ambassadører og forandringsagenter.
 


1www.tv2.no/nyheter/utenriks/gates-rikest-og-rausest-83521.html

2http://www.dagsavisen.no/verden/færre-fattige-og-mindre-sult-1.287045

3 Ordet som er brukt for forvandling i Romerne 12,2 og 2. Korinterne 3,18 er metamorphoō, som betyr å bli forandra til en annen form. Thayer’s Greek Lexicon: "to change into another form, to transform, to transfigure"

4 2. Korinterbrev 5,17

5 George Barna: "of more than 70 other moral behaviours we study, when we compare Christians to non-Christians we rarely find substantial differences" www.adherents.com/largecom/baptist_divorce.html
Se også: barna.com

6 2. Korinterbrev 3,18 og Romerne 12,2