Inspirerte kommunikatorer

Tegnebrett 1 kopi 18.jpg
 

 

Den amerikanske filosofen og teologen J.P. Moreland, mener at det er den økende anti-intellektualismen i Menigheten som har ført til marginaliseringen av de kristne, og framveksten av den mest sekulære kulturen verden noen gang har sett. (1) Det er helt avgjørende at vi er motivert av kjærlighet, men kjærligheten må ikke være alene! Den må gifte seg med kunnskapen! Kanskje det er minst like stort behov for å be bønnen om at kjærligheten må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft nå som da Paulus ba den. (2) Det går nemlig godt an å være godhjertet og dum! I kjærlighet til mennesker kan vi gjøre de teiteste ting. Men når kjærligheten blir koblet med kunnskap og visdom, lærer vi hvordan vi kan hjelpe folk på beste måte - og hvorfor. (3) Da kan vi forstå og avgjøre hva som er viktig. (4) Og det er det jammen behov for! 

Beskjeden om ikke å være dumme, men forstå Guds vilje, er knyttet til oppfordringen om stadig å bli fylt av Den hellige ånd. (5) Jeg møter mange kristne i Europa som gjør idiotiske ting og skylder på Den hellige ånd. De glemmer at den Ånd vi har fått ikke bare gir kraft og kjærlighet, men også visdom - eller et sunt sinn, som flere engelske bibler uttrykker det. (6) I en av mine danske bibler står det at Guds Ånd fyller oss med styrke, kjærlighet og sinnslikevekt. (7) I vår iver etter å oppleve Guds kjærlighet og herlighet, glemmer vi lett at Jesu herlighet, er fylt med sannhet og nåde. (8) Jesus kom ikke bare med nåden, men også med sannheten! (9) Ånden vi får av Jesus gir oss visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap og frykt for Gud. (10)

Generasjonen som kommer til å dra him’len hit, velger ikke enten kraft, kjærlighet eller kunnskap. De elsker hele Åndens fenomenale trekløver! Lik dem som reformerte Europa i tidligere tider, er de: salva teologer, kloke strateger og inspirerte kommunikatører!

1 "Moreover, this shift itself expresses a growing anti-intellectualism in the church, resulting in the marginalization of Christianity in society - its lack of saltiness, if you will - and the emergence of the most secular culture the world has ever seen." Moreland, J.P. Love Your God with All Your Mind: The Role of Reason in the Life of the Soul (Kindle Locations 133-135). NavPress. Kindle Edition. 
Store norske leksikon: «Antiintellektualisme, åndsstrømninger som fremhever troen, følelses- eller driftslivet på bekostning av intellektet.»

2 Filipperne 1,9-11. 

3 Se Salme 85,11: «Miskunn og sannhet skal møte hverandre»

4 Filipperne 1,10

5 Efeserne 5,15-20.

6 2. Timoteus 1,7. 

7 Seidelin. 

8 Johannes 1,14.

9 Johannes 1,17.

10 Jesaja 11,2.