Finn din plass!

Tegnebrett 57.jpg
 

 

Drømmen om de sju tusen. Over alt hvor jeg har vært de siste ti åra, har jeg oppmuntret kristne til:

1. Alltid være klar til å fortelle sitt eget vitnesbyrd på ett minutt. 
2. Lære å bruke en illustrasjon til å dele evangeliet på to minutter.
3. Trene på å undervise nye disipler Guds ABC. 

Jeg vil oppmuntre deg til alltid å holde dette friskt og levende. Da vil du være, slik Bibelen oppfordrer til, klar når som helst. Når anledningen er der, kan du fortelle historien din, dele evangeliet og gi nye kristne Guds ABC.

Der hvor folk gjør det, ser vi at Gud begynner å koble dem med søkende mennesker. Når Gud ser at vi er klar, sender han dem som er klar til å ta imot. Ni måneder etter en trenings-camp for unge ledere i India, der vi konsentrerte oss om å trene på dette, kom lederen og fortalte at de hadde sett en dobling av antallet disipler - fra ett tusen til to tusen - siden campen! 

Nå har jeg begynt å drømme om at vi kan få mobilisert sju tusen kristne i Norge, som vil gjøre nettopp dette. Det vil være en god start til å se Norge forandret!

Finn din plass i Oppdraget! Når jeg får spørsmål om hvordan man kan finne eget kall og nådegave, oppmuntrer jeg alltid til å starte med det som er vårt felles kall. Vi er alle kalt til å elske, tilbe og be til Gud. Ut fra fellesskapet med Ham, sender han oss ut for å gjøre alle folk til hans lærlinger. Mens vi gjør det, vil vi selv og andre rundt oss ofte se at vi har en spesiell nåde fra Gud på et bestemt område. Har du lagt merke til at enkelte har en spesiell salvelse fra Gud i bønn? Noen har en spesiell evne til å få folk gjennom til ny fødsel, mens andre er bedre på å ta hånd om dem som blir frelst. Med utgangspunkt i vårt felles oppdrag, kan vi alle oppdage og utvikle vår nådegave.