Hva misjonsbefalingene lærer oss

Tegnebrett 47.jpg
 

 

Frelse syndere. Med vårt mål om å disiple hele folkegrupper, har det å gjøre hvert enkelt menneske til disippel alltid prioritet! Oppdraget er større enn frelse for synderen, men uten at folk blir frelst, lykkes vi aldri med å kristne samfunnet. Det er lett å starte ut med soup, soap and salvation, og ende opp med såpa i suppa. Jesus kom til verden for å frelse syndere. (1) Målet er at alle nasjoner skal bli Guds rike! (2) Misjonsbefalingen er måten! For å kunne gjøre individer og familier til disipler, trenger vi Guds hjerte for de som ikke kjenner Gud! Paulus hadde en konstant nød for sine landsmenn. Han var villig til selv å gå fortapt, hvis det kunne hjelpe dem! Av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud at de må bli frelst, sa han. (3) Samfunnsforandring og Guds rike på jord, starter med at individer tar imot evangeliet og får Guds Ånd på innsida. Vi skal disiple folkeslag, men døpe og lære opp hver enkelt.

Alt for evangeliet. Paulus har flere måter å beskrive jobben sin på, men kort-versjonen er den samme: Jeg forkynner evangeliet. I Romerbrevet beskriver han også målet sitt; føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro. (4) Hvordan? Han forkynner evangeliet. (5) Han introduserer seg som en apostel, som er kalt og utvalgt til å forkynne Guds evangelium. (6) Paulus skammet seg ikke over budskapet om Jesus, men gjorde alt for å spre det til flest mulig. (7)

Fem misjonsbefalinger. I tillegg til Den store befalingen i Matteus 28, ga Jesus oss fire mindre misjonsbefalinger. I hver av dem fokuserer han på ulike sider av Oppdraget. I Apostlenes Gjerninger 1,8 handler det om å være vitner. I Markus 16,15-18 om å forkynne evangeliet for alle mennesker. Gjør vi det, skal tegn og under følge oss. I Lukas 24 sier han både litt om hva vi skal forkynne og understreker igjen at vi er vitner. I Johannes 20 minner han oss om at det er han som sender oss, og at vi har makt til å tilgi synder.

Disse befalingene lærer oss at vi alle skal:

1. Vitne om Jesus
2. Dele evangeliet
3. Lære opp nye disipler
 

1 1. Timoteus 1,15

2 Johannes Åpenbaring 11,15 (NLV): "The nations of the world have become the holy nation of our Lord and of His Christ." KJ: kingdoms

3 Romerne 10,1

4 Se Romerne 1,5

5 Romerne 15,16-17

6 Romerne 1,1

7 Romerne 1,16 og 1 Korinterne 9,23