Vit hva Gud liker!

Tegnebrett 31.jpg
 

 

I Romerbrevet 10 skriver Paulus at jødene som levde på hans tid var ivrige, men det var en misforstått iver. Iver på villspor kalte han det. (1)  Fordi de ikke virkelig kjente Gud, var de heller ikke oppdatert på hva Han holdt på med. Tenk å bruke hele livet på å bake eplekaker til Gud, for til slutt å oppdage at han ikke liker eplekake i det hele tatt, var det en som sa. Det er kjempetrist at så mange kristne brenner for feil ting! Tenk hvor mye de kunne utrettet hvis de var oppdatert!

Allerede for to tusen år siden var det mye som forstyrret disiplenes fokus. Paulus ba de kristne holde seg unna alt som førte til spekulasjoner. Han ga dem beskjed om å stoppe med unyttige og dumme diskusjoner. (2) I stedet skulle de være opptatt av Guds plan om å frelse mennesker. (3) Folk som skal ha him’len hit, må være målrettet! Å fullføre Oppdraget, krever våkne vurderinger, bevisste valg og Jesus-fokus! Lar vi tilfeldighetene råde og tar det sånn som det kommer, når vi ikke målet! De som skal forandre verden, trenger oppdatert entusiasme og intelligent iver! (4)

Den amerikanske filosofen og teologen J.P. Moreland, mener at det er den økende anti-intellektualismen i Menigheten som har ført til marginaliseringen av de kristne, og framveksten av den mest sekulære kulturen verden noen gang har sett. (5) Det er helt avgjørende at vi er motivert av kjærlighet, men kjærligheten må ikke være alene! Den må gifte seg med kunnskapen! Kanskje det er minst like stort behov for å be bønnen om at kjærligheten må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft nå som da Paulus ba den. (6) Det går nemlig godt an å være godhjertet og dum! I kjærlighet til mennesker kan vi gjøre de teiteste ting. Men når kjærligheten blir koblet med kunnskap og visdom, lærer vi hvordan vi kan hjelpe folk på beste måte - og hvorfor. (7) Da kan vi forstå og avgjøre hva som er viktig. (8) Og det er det jammen behov for! 


1 Romerbrevet 10,2 (Levende Bok): «Jeg vet hvilken iver de viser for Guds ære, men det er en iver på villspor.»

2 Paulus brev til Titus 3,9 (Nye levende bibelen): «Unngå å bli dratt inn i dumme diskusjoner om slektstavler og strid og trette om den jødiske loven. Disse diskusjonene er skadelige og leder ingen steds hen.»

3 1. Timoteus 1,4

4 En amerikansk oversettelse av Romerne 10,2 (Goodspeed) sier at jødenes ærlige entusiasme ikke var intelligent: "I can testify to their sincere devotion to God, but it is not an intelligent devotion."

5 "Moreover, this shift itself expresses a growing anti-intellectualism in the church, resulting in the marginalization of Christianity in society - its lack of saltiness, if you will - and the emergence of the most secular culture the world has ever seen." Moreland, J.P. Love Your God with All Your Mind: The Role of Reason in the Life of the Soul (Kindle Locations 133-135). NavPress. Kindle Edition. 
Store norske leksikon: «Antiintellektualisme, åndsstrømninger som fremhever troen, følelses- eller driftslivet på bekostning av intellektet.»

6 Filipperne 1,9-11. 

7 Se Salme 85,11: «Miskunn og sannhet skal møte hverandre»

8 Filipperne 1,10