Kjærlighetsbudskapet

Tegnebrett 43.jpg
 


Fortsett å spørre! Kong Asa i bibelen gjorde det som var godt og rett i Guds øyne, og Herren gjorde under for ham. Men etter hvert mistet han helhjertetheten, og begynte å stole mer på mennesker enn på Gud. Selv da han var syk, søkte han ikke Herren, men bare legene. Hans dumme valg førte til tap og nederlag, og han ble til slutt kynisk og kald. Seeren Hanani så situasjonen klart, og ga han budskapet: Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham. (1) Gud bruker ikke sine overnaturlige ressurser til å støtte våre opplegg. Det skjønner vi! Men når vi får prioriteringene i orden og holder oss til Herren av hele hjertet, øser han overnaturlig styrke over oss.

Fred og framgang for byen! Å søke Guds rike, handler om mer enn å finne Guds vilje i eget liv og familie. Det handler om Guds plan for hele verden! Han har involvert oss i sitt prosjekt om å bekjempe det onde, og få Guds vilje til å skje på alle områder av samfunnet. Søk fred for den byen dere er bortført til, og be til Herren for den, sa Gud til jødene i Babylon. (2) Se til at den byen som jeg har ført dere bort til, må ha fred og fremgang, sier 85-bibelen. (3) Byens velferd ligger i våre hender! (4)

Kjærlighetsbudskapet først! Motivert av Kjærlighet og med livet som innsats, gjorde apostelen Paulus alt for å gi folk Guds beste! Det mest verdifulle var budskapet om Guds kjærlighet. Derfor ga han dem det først og fremst! Hans eget liv betydde ikke noe, bare han fikk fortelle alle mennesker at Gud elsker dem og har gitt sitt beste for å frelse dem. (5) Han visste at når Budskapet blir tatt imot, virker det kjærlighets-mirakler i hvert eneste menneske! 

1 Historien om Asa kan du lese i 2. Krønikebok kapittel 14-16. Se 14,3-6 og 16,7-12.

2 Jeremia 29,7 (1997) 1988: velferd

3 Bibelselskapets oversettelse av 1978/85.

4 Den hellige Skrift (88)

5 Apostlenes Gjerninger 20,24