Fokuser på det sentrale!

Tegnebrett 15.jpg
 

 

Hans var ikke først og fremst en møte-mann, men et medmenneske! Han formidlet Guds hjerte til folk i ord og praktisk handling, like gjerne på åkeren, ombord i et skip, som langs veien - eller i fengselet. Tredje juledag 1797, mens han delte Guds ord hjemme hos noen slektninger ved Fredrikstad, kom plutselig byens sokneprest stormende inn, sammen med en løytnant og tre soldater. De tok Hauge med seg og satte ham i militær arrest på festningen. Det tok ikke lang tid før han begynte å snakke med de andre fangene, og som han selv forteller: en del begynte å komme i tanker ved mine ord, så de gråt over sine synder. (1) Hauge var hele sitt liv opptatt av enkeltmennesket, skriver Sigbjørn Ravnåsen i boka Ånd og hånd, og viser hvordan kjærlighetsbudet motiverte ham til å tjene andre mennesker. (2) Han viste enkeltmennesket respekt, omsorg og kjærlighet. Dette merket de og fikk tillit til ham, skriver Ravnåsen.(3)

Hauge var ikke noen mørkemann. Han var preget av munterhet, livsglede og et positivt syn på livet. Han mente at en kristen skulle være munter og kierlig, drive flittig, fornekte og ikke forakte Verden. (4) Han var lidenskapelig opptatt av at de haugianske vennesamfunnene skulle preges av fellesskapsfølelse og omsorg og ikke egoisme og
individualistiske holdninger. 
(5) Uten dette perspektivet, ville hele fundamentet for Hauges visjon smuldre bort, skriver Ravnåsen.

Dag Kullerud mener at en vesentlig side ved Hauge, er hans voldsomme konsentrasjon omkring det sentrale, det ene nødvendige. Han er innbitt opptatt av Hovedgrunden i Christi Lære. Han vet at ugresset gror godt og er utbredt, men det beste middelet er kjærlighet. (6)

Å kopiere Hans Nielsen Hauge fungerer ikke for oss! Hans form og farge passer ikke vår tid, men fokuset, det må være det samme! Visjonen, verdiene og vekstprinsippene går ikke ut på dato. Motivasjonen, målet og den grunnleggende måten å møte mennesker på, virker fortsatt. Hvis vi møter Jesus, vil det samme skje med oss som med Hans. Er åpenbaringene våre fra Gud, vil de føre til det samme for oss! 
 

1Veirydder med gnagsår, side 65-66

2 Sigbjørn Ravnåsen: Ånd og hånd,
side 67. Luther Forlag. ISBN: 9788253 148045

3haugeinstitute.org/192/Hans-Nielsen-Hauge

4 Ravnåsen, side 93. 

5 Ravnåsen, side 91.

6 Dag Kullerud: Hans Nielsen Hauge - mannen som vekket Norge, side 325. Forlag: Forum Aschehoug, ISBN: 8203290736