Ikke vent på vekkelsen!

Tegnebrett 73.jpg
 

 

Gud står klar til å sette inn alle ressurser som trengs for å gjøre forandring både i Europa og resten av verden. Meldingen er sendt! Alt han trenger, er at vi svarer. Ja! er den beste responsen vi kan gi. Vi trenger ikke vente på syner og åpenbaringer. Synet av situasjonen i verden og åpenbaringen i Bibelen var nok for Frank Mangs, Broder Andreas og familien Baker. For Frelsesarmeens grunnlegger, William Booth, også. Her er talen han holdt i Royal Albert Hall 9. mai 1912:  

Så lenge kvinner gråter som de gjør nå, vil jeg kjempe.
Så lenge små barn går sultne som de gjør nå, vil jeg kjempe.
Så lenge mennesker går inn og ut av fengsel, som de gjør nå,
vil jeg kjempe.
Så lenge noen sliter med avhengighet, 
så lenge det finnes en misbrukt kvinne,  
så lenge det finnes en sjel som lever uten Guds lys, vil jeg kjempe.
Jeg vil kjempe til siste slutt.
(1)

Dette er ikke tida for å vente på at Gud sender vekkelse fra himmelen. Vi trenger ingen flere tegn fra Gud. Hans Nielsen Hauge ventet ikke. Ikke Broder Andreas heller. Bakpå boka Kallet, står det om ham: Han tror at Guds kall for hver enkelt av oss ikke er til et bestemt sted eller noen bestemt oppgave, men til «daglig lydighet». Det betyr, forklarer han, at vi alle kan lyde «kallet» - og skape forandring i vår verden.
 

1 frelsesarmeen.no: Så lenge kvinner gråter.